Tiến Độ Xây Dựng The Nine 8/2020

The Nine – The perfect life

Tiến độ The Nine 8/2020

Đã xây xong 3 tầng hầm lên cos 00. Bắt đầu đổ sàn tầng 1. Với kinh nghiệm và năng lực của chủ đầu tư và nhà thầu Newtecons, The Nine sẽ được thi công bài bản và nhanh chóng theo công nghệ xây dựng mới nhất. 7-10/ngày đổ được 1 sàn (nhanh nhất trên thị trường)