the nine Archives – The Nine

The Nine – The perfect life

the nine

Ngày 16.6.2020 tại văn phòng GP.INVEST diễn ra lễ ký kết hợp đồng thi công hoàn thiện phần thân và hạ tầng kỹ thuật của dự án The Nine số...